ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ

DRY-DECK-FOUNTAIN

Τα Dry Deck Fountains είναι από τα πιο δημοφιλή και μοντέρνα υποδαπέδια Σιντριβάνια παγκοσμίως που εξασφαλίζουν ένα θεαματικό υδάτινο σχήμα που εκτοξεύεται μέσα από την γη, μετατρέποντας το μέρος σε ελκυστικό περιβάλλον. Είναι κατάλληλα για πλατείες, πάρκα, εμπορικά κέντρα, χώρους δραστηριότητας για μικρά παιδιά. Το Dry Deck Fountain είναι ένα σύστημα Compact με κρυφή κατασκευή κάτω από τα πόδια μας, που περιλαμβάνει το κάλυμμα, στρογγυλό ή τετράγωνο, ένα ρυθμιστή ροής για την ρύθμιση του ύψους εκτόξευσης του νερού, το Swivel Joint για την εύκολη ευθυγράμμιση των ακροφυσίων, τον φωτισμό LED και την υποβρύχια αντλία. Είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, βαριάς κατασκευής προσφέροντας μεγάλη αντοχή στην διάβρωση, σχεδιασμένο να είναι ασφαλές όταν περπατάς πάνω του καθώς διαθέτει λεία επίπεδη επιφάνεια και μπορεί να συνδυάσει μια μεγάλη σειρά από ακροφύσια ή κεφαλές. Το Dry Deck Fountain εγκαθίσταται εύκολα και συντηρείται. Το κυρίως πλεονέκτημα του είναι ότι δεν χρειάζεται συχνό καθαρισμό από φύλλα, πέτρες και άλλα σωματίδια λόγω της κλειστής επιφάνειάς του. Μπορεί να εγκατασταθεί μεμονωμένα ή συλλογικά σε οποιοδήποτε γεωμετρικό σχέδιο. Για την σωστή λειτουργία και την αποφυγή απώλειας νερού του Dry Deck Fountain χρησιμοποιούμε περιμετρικό κανάλι με διάτρητη εσχάρα, ώστε οι απώλειες του νερού να περισυλλέγονται στην λεκάνη του Σιντριβανιού. Το Dry Deck Fountain ενσωματώνει ένα (1) ή δύο (2) φωτιστικά HIGH POWER LED σε RGB ή λευκό φωτισμό δημιουργώντας εντυπωσιακά, εκατομμύρια χρώματα με μεγάλη ορατότητα από μακριά. Τα Dry Deck Fountains μπορούν να λειτουργήσουν με πέντε (5) εξής τρόπους.

  • Συνεχής έξοδος νερού και σταθερός φωτισμός LED, CW, WW
  • Συνεχής έξοδος νερού με πολύχρωμο φωτισμό LED RGB, με αυτό το μοντέλο ελέγχουμε τον φωτισμό με RGB controller
  • Έλεγχος εξόδου νερού με πολύχρωμο φωτισμό LED RGB, ελέγχουμε την έξοδο του νερού με ειδικό σύστημα Water Switch καθώς και τον φωτισμό με RGB controller
  • Έλεγχος του ύψους της εξόδου του νερού με πολύχρωμο φωτισμό LED RGB, ελέγχουμε το ύψος του νερού με Frequency Inverter καθώς και τον φωτισμό με RGB controller
  • Έλεγχος του ύψους καθώς και την εξόδου του νερού με πολύχρωμο φωτισμό LED RGB, ελέγχουμε το ύψος και την εκτόξευση του νερού με Frequency Inverter και με σύστημα Water Switch καθώς και τον φωτισμό με panel controller

 

Dry Deck Fountains are the most popular and modern dry deck fountains worldwide that provide an amazing water effect and so attractive just as they launch through the earth. It is suitable for public squares, parks, shopping centers and entertainment places with activities for small children. Dry Deck Fountain is a compact system in hidden construction, under our feet, that consists a square or round cover, a flow regulator, a Swivel Joint for alignment of the nozzles, LED illumination and submersible pump. It is made of stainless steel, heavy duty with great durability in corrosion, designed to be safe when you walk on it as it has flat, smooth surface and can combine a great series of nozzle or fountain heads. Dry Deck Fountain is easily installable and maintained. Its main advantage is its closed surface for which it is not necessary to be cleaned often from leaves, rocks and other particles. It can be installed individually or collective in any geometrical figure. For proper operation of Dry Deck Fountains and without loss of water we use a perimeter channel with perforated grid that the loses of water to be collected in the fountain basin. Dry Deck Fountain built-in one or two luminaires HIGH POWER LED RGB or white illumination creating  impressive millions of  colors,  highly visible from long distance. Dry Deck Fountains can be operated in 5 ways:

  • Continuous water output with stable LED illumination CW, WW
  • Continuous   water   output   with   multicolor   LED illumination RGB, with this model we control illumination by RGB controller
  • Control   water   output   with   multicolor   LED  illumination RGB, we control water output by special Water Switch System and illumination by RGB controller
  • Control the height of water output with multicolor LED illumination RGB, we control height of water by Frequency Inverter and illumination by RGB controller
  • Control the height and output of water with multicolor LED illumination RGB, we control height and launch of water by Frequency Inverter and by Water Switch system and illumination by RGB controller
DRY-DECK-FOUNTAIN

DDF     
DROPS-FOAMY-COLUMN

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ - ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ
DRY-DECK-FOUNTAIN
DRY-DECK-FOUNTAIN

DDF     
DROPS-FOAMY-COLUMN

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ - ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ - ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ
DRY-DECK-FOUNTAIN

DDF     
DROPS-FOAMY-COLUMN

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ - ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ - ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ
Υποδαπέδια Σιντριβάνια