FOUNTAIN SYSTEMS – FOUNTAIN KIT I

FOUNTAIN KIT I

Σχεδιάζουμε και παράγουμε μικρά ολοκληρωμένα Kit Σιντριβανιού που περιλαμβάνουν υποβρύχιες αντλίες, φωτισμό και ακροφύσια-κεφαλές. Αυτά τα μικρά Kit είναι κατάλληλα για μικρές και ρηχές λεκάνες Σιντριβανιών λόγω της εύκολης και γρήγορης τοποθέτησης τους χωρίς την χρήση εργαλείων. Σε συνδυασμό με τον πολύχρωμο φωτισμό δημιουργούν ένα φανταστικό θέαμα.

We design and produce small integrated Fountain Kit that include submersible pumps, illumination and nozzles-heads. These small Kit are suitable for small, shallow Fountain basins as easily installed and quick placement without using tools. In combination with multicolor illumination create a marvelous water spectacle.

SFK     
DROPS-FOAMY-COLUMN

 

FOUNTAIN KIT I