ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

Η αντλία ρουφάει το 70% της ποσότητας ανακυκλοφορίας από τη δεξαμενή υπερχείλισης και το 30% από φρεάτιο πυθμένα. Το νερό υπερχειλίζει στο περιμετρικό κανάλι ή το κανάλι του καταρράκτη μέσω σωληνώσεων επιστρέφει στην δεξαμενή υπερχείλισης.

Το σύστημα αποτελείται από τρεις χώρους:

  • Την πισίνα.
  • Την δεξαμενή υπερχείλισης.
  • Το μηχανοστάσιο.

Το νερό εισέρχεται από την δεξαμενή υπερχείλισης και από τον πυθμένα της πισίνας και περνά μέσα από το φίλτρο άμμου, τον χλωριωτή και τον ρυθμιστή PH και μετά επιστρέφει στην πισίνα.

 

Το μηχανοστάσιο αποτελείται από:

  • Αντλία κυκλοφορίας.
  • Φίλτρο άμμου.
  • Χλωριωτή και ρυθμιστή PH.
  • Ηλεκτρικό Πίνακα.
ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ