ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ – ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

Τα βιομηχανικού τύπου τροφοδοτικά της σειράς DR είναι κατάλληλα για την χρήση των φωτιστικών LED με υψηλή αξιοπιστία και χαμηλό κόστος. Εφαρμόζονται πάνω σε ράγα, παρέχουν προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση και άνοδο θερμοκρασίας. Με τάση εξόδου 12V και 24VDC και τάση εισόδου 240V και 380V.

DR series are industrial type Switching Power Supplies suitable for LED lighting use with high reliability and low cost. Can be adjusted on a rail, provide protection from short-circuit, overload, overvoltage and overheat. Voltage output 12V & 24VDC and voltage input 240V & 380V.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

Τα βιομηχανικού τύπου τροφοδοτικά της σειράς TRIO είναι κατάλληλα για την χρήση των φωτιστικών LED, υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας με ρυθμιζόμενη έξοδο τάσης. Εφαρμόζονται πάνω σε ράγα, παρέχουν προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση, άνοδο θερμοκρασίας και μπορούν να συνδεθούν παράλληλα για να αυξηθεί η ισχύς τους. Με τάση εξόδου 12V και 24VDC και τάση εισόδου 240V και 38OV.

TRIO series are industrial type Switching Power Supplies suitable for LED lighting use of high quality and reliability with adjustable output voltage. Can be adjusted on a rail, provide short-circuit protection, overload, overvoltage, overheat and can be connected in parallel to increase their power. Voltage output 12V & 24VDC and voltage input 240V & 380V.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ