ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ - WIND LEVEL CONTROL

Το σύστημα ελέγχου Ανέμου διακόπτει αυτόματα την λειτουργία του σιντριβανιού εάν εμφανιστεί δυνατός άνεμος και παρασύρει τα νερά έξω από την λεκάνη. Με την μονάδα Wind Control, η οποία διαθέτει Display, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την τρέχουσα ταχύτητα του ανέμου και να ρυθμίσουμε την επιθυμητή ταχύτητα του ανέμου με 2 η 3 ανεξάρτητα επίπεδα ελέγχου χωρίς να επηρεάζεται από απότομες και μικρής διάρκειας αυξομειώσεις της έντασης του αέρα. Είναι χαμηλής τάσης 12-24VDC για ασφαλή λειτουργία. Οι Wind Sensors είναι υψηλής ποιότητας και ανάλυσης για αποτελέσματα ακριβείας.

Wind level control automatically interrupts the fountain operation when there is strong wind and drives water out of the basin. By Wind Control unit that disposes a Display we can watch current wind speed and regulate the desired wind speed by 2 or 3 independent reaction levels without being influenced by sharp wind fluctuations. Low voltage 12-24VDC for safe operation. High quality and analysis Wind Sensors for precision results.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ - WIND LEVEL CONTROL